gilc27.sg-host.com

Albay Gov. Grex Lagman debunks rumors that the Supreme Court ordered Noel Rosal to return as governor

0

Albay Gov. Grex Lagman addressed rumors that the Supreme Court has issued a ruling ordering the reinstatement of Noel Rosal as Albay governor after the Commission on Elections earlier disqualified him from his post.

On Facebook, Lagman said there was no basis for this as the Supreme Court has yet to issue a ruling.

Lagman said that as a lawyer and former Court Attorney of the Supreme Court, he is warning Albayanons to be careful about spreading fake news about the case.

He also said that if the court does issue a decision, he would abide by its ruling. He is not greedy for the position, he added.

In the meantime, he would focus on work and would do his best for Albay province.

Trabaho lang!

“Sa mga padaba ko na mga Albayanos

:

Manungod po ini sa mga pigkakalat na impormasyon na an Korte Suprema nagdesisyon, sa botong 10-4-1, pabor ki pading Noel asin pigpapabalik daa ini. Wara po ini ki basehan o katotohanan ta wara pa man na pigpaluwas an Korte Suprema nin desisyon manungod sa kaso.

Dahil ta dae pa man na pigpapaluwas an Korte Suprema na desisyon manungod sa kaso, an siring po kaiyan na mga pahayag o impormasyon na pigpapakalat sa social media bako sana pagbayolar sa “sub judice rule” kundi pag-atake asin pagmimenos mismo sa integridad kan Korte Suprema. Pipangenotan po ninda an pwedeng maging desisyon kan kaso, o pigpapaluwas po ninda na aram na ninda ang resulta kan kaso bago pa man iluwas ini kan Korte Suprema. Na gari bagang pigbayadan na ninda an Supreme Court.

Bilang sarong abogado asin dati man na Court Attorney kan Korte Suprema, ako po nagpapatanid sa mga kapwa ta Albayano na maging maingat kita sa pagkomento o pagpakalat nin mga fake news manungod sa kaso na pigdadangog pa kan husgado. Lalo na kun warang basehan ta saro po ining “criminal contempt” na pwede patawan nin padusa bilang sarong pag menos sa prinsipyo na nakalaag sa Konstitusyon na dapat mangingibabaw an ley. Pagtao man po iyan ki hinala sa integridad kan “Pinakahalangkaw na Husgado” na sinda nababayadan o nasusuholan o nai-impluwensiyahan man sana palan.

Ako po, bilang AMA KAN SATONG PROBINSIYA, pig-aasegurar ko kamo na nasasabutan ta an ley asin nagtutubod kita sa “rule of law”. Anu man an maging desisyon kan Korte Suprema, masunod po kita ta iyan an giya kan batas. Bako po ako gahaman sa pwesto. AN TUYO KO PO DIGDI MAGSIRBI SA MGA PADABA TANG MGA ALBAYANOS. Makaka-asa kamo na masunod kita sa anumang desisyon nin daeng drama o pag kontra kan satuyang Korte Suprema.

Para mientras, tutok po muna kita sa trabaho ta dakulonon pa po kitang tatrabahohon para sa pagprogreso kan satuyang padaba na probinsya.

Dios mabalos po saindo gabos,” Lagman posted.

Trending Topics - POLITIKO