gilc27.sg-host.com

Tallado provides solar dryers to 22 organizations

0

Camarines Norte Rep. Josie Tallado, in partnership with the Department of Science and Technology (DOST), has provided portable solar dryers to 22 organizations.

“Daang daang mga magsasaka sa Unang Distrito ang makikinabang sa pamamagitan ng proyektong Portable Solar Dryers matapos muling suportahan ng Department of Science and Technology (DOST) ang magandang layunin ni Congresswoman Josie Baning Tallado upang makatulong at tumugon sa problema sa bahagi sa sektor ng agrikultura,” the lawmaker’s office said.

“Sa pangalawang pagkakataon, mula sa 50 portasol na unang naipamigay para sa 24 organisasyon, sa ngayon ay may bagong 𝟯𝟬 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝘀𝗼𝗹 muli ang ipagkakaloob para sa 𝟮𝟮 𝗻𝗮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘀𝘆𝗼𝗻 𝗻𝗮 𝗺𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗴𝘀𝗮𝘀𝗮𝗸𝗮 at ito ay nagkaroon ng kaganapan buhat sa sipag at malasakit ni Congw. Tallado mula sa nakalap nitong pondo sa nasabing tanggapan,” it added.

The latest beneficiaries are as follows:

𝟭. 𝗖𝗔𝗣𝗔𝗟𝗢𝗡𝗚𝗔
– 𝗠𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶, 𝗦𝗮𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼, 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗠𝗔𝗦𝗔𝗖𝗔𝗥𝗕𝗔) – 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮

𝟮. 𝗝𝗢𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗜𝗕𝗔𝗡
– 𝗦𝘁𝗮. 𝗖𝗿𝘂𝘇 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗦𝗖𝗔𝗥𝗕𝗔) – 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮

𝟯. 𝗟𝗔𝗕𝗢
– 𝗗𝗮𝗴𝘂𝗶𝘁 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 (𝗗𝗔𝗥𝗕𝗢) – 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮
– 𝗖𝗮𝗯𝘂𝘀𝗮𝘆 𝗣𝗶𝗻𝗲𝗮𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗰𝗼𝗻𝘂𝘁 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝗮𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝟮

(*𝘢𝘥𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 2, 𝘥𝘢𝘩𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘭𝘢 𝘢𝘺 𝘮𝘢𝘺 𝘯𝘢𝘶𝘯𝘢 𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘱 𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘴𝘰𝘭 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘮𝘶𝘭𝘢 𝘴𝘢 𝘶𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘪𝘱𝘢𝘮𝘪𝘨𝘢𝘺)

𝗪𝗜𝗧𝗛𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗦𝗢𝗟 𝗧𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗟 𝗗𝗥𝗬𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗔𝗬𝗦

𝟭. 𝗖𝗔𝗣𝗔𝗟𝗢𝗡𝗚𝗔
– 𝗜𝘁𝗼𝗸 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀
– 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗔𝘂𝗿𝗼𝗿𝗮 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 (𝗖𝗔𝗙𝗔𝗥𝗕𝗔) – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁

𝟮. 𝗝𝗢𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗜𝗕𝗔𝗡
– 𝗕𝗿𝗴𝘆. 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗕𝗦𝗣𝗙𝗔) – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗦𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗦𝗔𝗥𝗔) – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗧𝗮𝗺𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗧𝗔𝗠𝗔𝗥𝗕𝗔) – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁

𝟯. 𝗟𝗔𝗕𝗢
– 𝗦𝘁𝗮. 𝗖𝗿𝘂𝘇 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀
– 𝗕𝗮𝗸𝗶𝗮𝗱 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀
– 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲-𝗟𝗮𝗯𝗼 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗠𝗶𝗱𝘄𝗲𝘀𝘁 𝗟𝗮𝗯𝗼 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗮𝘀𝗮 𝗦𝗲𝗲𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗕𝗿𝗴𝘆. 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘀 𝗚𝗶𝗻𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗶 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁

𝟰. 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗖𝗔𝗟𝗘
– 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝘂𝗮𝗻 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
– 𝗦𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗺𝗴𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗯𝗮𝗯𝗮𝗹𝗮𝘄 𝘀𝗮 𝗕𝗮𝘆𝗯𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗴𝗮𝘁 𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗰𝗮𝗹𝗲 (𝗦𝗠𝗠𝗗𝗣) – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁
– 𝗧𝗮𝘄𝗶𝗴 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁

𝟱. 𝗦𝗧𝗔. 𝗘𝗟𝗘𝗡𝗔
– 𝗦𝘁𝗮 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 – 𝟮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀
– 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆𝘀𝗶𝗱𝗲 𝗔𝗴𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 – 𝟮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝘀
– 𝗗𝗼𝗻 𝗧𝗼𝗺𝗮𝘀, 𝗧𝗮𝗯𝘂𝗴𝗼𝗻, 𝗣𝗹𝗮𝗿𝗶𝗱𝗲𝗹, 𝗖𝗮𝗯𝘂𝗹𝗼𝗮𝗻 (𝗗𝗧𝗣𝗖) 𝗔𝗥𝗕 𝗮𝗻𝗱 𝗙𝗮𝗿𝗺𝗲𝗿𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 – 𝟭 𝘂𝗻𝗶𝘁

Tallado expressed gratitude to the DOST for continuously supporting her district and CamNorte farmers.

“Ang proyektong Portasol ay isang multi-purpose grains solar speed dryer na gawa sa aluminum at maaring pagpatong patunging hanggang sa 10 drying trays,” said the lawmaker’s office.

“Ito ay makabago, mabilis at malinis na paraan para magpatuyo ng palay, gulay, mais kumpara sa tradisyunal na paraan na pagpapatuyo sa gilid ng kalsada. Bukad sa palay, mais at dahoon ng gabi maari din itong gamitin sa pagtutuyo ng isda o iba pang produktong agrilkultural,” he added.

Trending Topics - POLITIKO