gilc27.sg-host.com

Dolor says ordinary Mindoreños may visit his office every Monday

0

Oriental Mindoro Governor Humerlito “Bonz” Dolor said that ordinary citizens are very much welcome at the Capitol every Monday.

Yesterday, Dolor stayed until 9 PM just to accommodate the Mindoreños who paid him a visit.

“Time check 9:20PM, abutin man ng madaling araw, basta makausap lang natin ang lahat ng mga taong sumadya sa ating tanggapan,” said Dolor.

“Tulad ng pangako ko noon, ang araw ng lunes ay araw ng ordinaryong mamamayan,” he added.

He said that as long as the provincial government can respond to the needs of each who visit them, then they will definitely do so.

“Hangga’t kaya ay tutulungan natin ang bawat isang kababayang lumalapit sa ating tanggapan anuman ang estado sa buhay,” said Dolor.

“Sa lahat po ng magtutungo sa ating tanggapan o saan man sa parteng Calapan ay magdala ng payong o anumang panabon sa ulan. Pinagiingat din po ang lahat ng mga nagmamaneho dahil madulas ang kalsada. Ingat, mga Kababayan,” he said in another post.

Trending Topics - POLITIKO