gilc27.sg-host.com

Albay Gov. Grex Lagman says no to false hope

0

Albay Gov. Grex Lagman believes leaders should provide hope.

But Lagman warned against those who would promote false hope for their self-interest.

In a Facebook post, he said he would like people who are asking for help to be given hope.

But they also need to be provided with options or choices on how to solve their problems.

This way, they could say they were part of the solution to the problem.

The people should not just be given hope, they should be empowered as well!

“It is true that a leader is a dealer in hope.

Pero kun nagpapabakal tabi kita nin PEKENG PAG-ASA para sana sa PANSADIRING INTERES TA, sala an. May limitasyon an boladas ta pag nasobrahan otik na an luwas kaan.

Example po an mga tawo na naghahagad satuya nin tabang sa saindang mga problema. Siyempre muya ta na matawan sinda nin pag-asa. Pero sa pagtao ta nin pag-asa, mas kaipuhan tawan ta sinda nin mga “options” o “choices” kun pano ninda solusyunan. May diskresyon dapat sinda sa pagpili. Para sinda mismo makakataram: “Naging parte ako sa paghanap nin solusyon sa problema ko.”

Tawan ta man tabi ki PODER an mga tawo na pigseserbehan ta. Bako na kita na sana pirmi an bida. KAIPUHAN SINDA MISMO AN BIDA SA BUHAY NINDA. Bako kita na sana pirmi an pogi. LALO NA KUN BAKO MAN KITA TUNAY NA POGI. Isus, isus… ,” Lagman posted.

Trending Topics - POLITIKO