gilc27.sg-host.com

Morillo recognizes Barangay Nutrition Scholars

0

Calapan City Mayor Malou Morillo has graced the “Training on Idol ko si Nanay” for the Barangay Nutrition Scholars.

During the event, Morillo recognized the important role that the BNS play in the city.

“𝑲𝒊𝒏𝒊𝒌𝒊𝒍𝒂𝒍𝒂 𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍𝒂𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒖𝒏𝒈𝒔𝒐𝒅 𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍𝒂𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒍 𝒏𝒂 𝒈𝒊𝒏𝒂𝒈𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒈𝒂 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒚 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒍𝒂𝒓𝒔 𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒊𝒈𝒊𝒏𝒈 𝒌𝒂𝒕𝒖𝒘𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈 𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔𝒚𝒐𝒏 𝒔𝒂 𝒑𝒂𝒈𝒃𝒊𝒃𝒊𝒈𝒂𝒚 𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒃𝒖𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒌𝒂𝒍𝒖𝒔𝒖𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒈𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒂𝒎𝒂𝒉𝒂𝒍 𝒏𝒂 𝒌𝒂𝒃𝒂𝒃𝒂𝒚𝒂𝒏,” she said.

Since assuming as mayor, Morillo never sacked or replaced any of the BNS to show that she values their services.

“Bagay na ipinagpasalamat naman ng mga BNS na patuloy pa rin na nakatanggap ng kanilang honorarium mula sa City Government,” the Calapan City Information Office said.

“Ang nasabing pagsasanay ay naglalayong mabawasan ang malnutrisyon sa mga batang may edad 0-63 months dahil kritikal ang panahong ito sa pagsasaayos ng kalagayang pangkalusugan ng lumalaking bata gayundin ang pagbibigay ng nararapat na nutrisyon sa mga buntis at nagpapasusong nanay lalo na iyong mga ‘𝒏𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒂𝒕-𝒓𝒊𝒔𝒌,” it added.

Trending Topics - POLITIKO