gilc27.sg-host.com

Naujan’s first lady to serve as adviser for women’s group

0

Naujan’s first lady Malou Teves will be playing a more active role in the affairs of the town.

Teves joined the recent meeting of the Local Council of Women as a guest of the group.

Its members requested her to act as the group’s adviser, and she readily agreed, according to the Naujan public information office.

Teves said it has been her desire to help women and to ensure that their voices are heard.

She also suggested that the group’s members visit barangays where no women’s group has been formed so that they could strengthen their ranks.

The first lady will be involved in an important cause!

“LAKAS NG KABABAIHAN, LAKAS NG BAYAN.

Hulyo 12, 2022, muling isinagawa ang regular meeting ng Local Council of Women sa Mena G. Valencia Gymnasium. Naging panauhin sa nasabing meeting ang may bahay ng Punumbayan na si Gng. Malou Teves.

Samantala, hiniling ng samahan na maging isa sa tagapayo si Madam Malou. Agad namang nagpakita ng suporta ang kabiyak ni Mayor Teves at agad niya itong tinanggap.

Ayon sa kanya , adhikain niyang makatulong sa mga kababaihan, mapalakas ang tinig at maging boses na din para sa tiyak na kaunlaran ng samahan. Minungkahi din niya na pumunta sa mga barangay ng wala pang nabubuong samahan ng kababaihan upang higit na maparami at mapaganda ang nasabing grupo,” the Naujan public information said on Facebook.