gilc27.sg-host.com

Baco Mayor Allan Roldan uses his salary to provide medical assistance

0

Baco Mayor Allan Roldan has stayed true to his campaign promise not to get his salary as mayor and to use this instead for educational and medical assistance.

Roldan distributed dialyzer vouchers to 14 renal patients from his town.

Each patient would receive a voucher every two months.

The vouchers were ready for use as Roldan himself paid for these out of his own pocket, according to his Facebook page.

He said it was important for him to help these patients as he knows that dialysis sessions are costly.

Providing the vouchers is also his way of supporting them for fighting their disease.

The mayor is keeping his word!

“Noong panahon ng kampanya ay ipinangako ni Mayor Allan A. Roldan na hindi niya kukuhanin ang kaniyang sweldo sa pagiging Punongbayan. Bagkos, ito ay kaniyang ilalaan sa Edukasyon at Medikal na pangangailangan ng mga Bacoeños.

Bilang bahagi ng pangakong ito, ipinamahagi ni Mayor Allan A. Roldan ang mga Dialyzer Vouchers sa labing-apat na renal patients na mamamayan ng Baco. Ang nasabing vouchers ay maaari na nilang magamit kaagad sapagkat ito ay binayaran na ng buo ng Punongbayan mula sa kanyang sariling bulsa. Ang bawat pasyente ay makatatanggap ng nasabing voucher every 2 months.

Ayon kay Mayor Roldan, mahalaga sa kanya na matulungan ang mga pasyenteng tulad nila sapagkat alam niya kung gaano kahirap at kalaki ang gastos sa pagpapa-dialysis. Dagdag pa niya, ito ay pasasalamat na rin sapagkat patuloy silang lumalaban sa kanilang karamdaman.

Lubos namang ikinatuwa ng mga recipients ang kanilang natanggap na tulong. Naramdaman umano nila ang tunay na malasakit ng Punongbayan na mas nakapagpalakas ng kanilang loob upang patuloy na labanan ang kanilang karamdaman. | July 11, 2022

Credits to: DJ Gina Macuha,” Roldan’s page posted.