gilc27.sg-host.com

Mayor Morillo eyes to make Calapan a ‘green city’

0

Newly installed Mayor Malou Morillo envisions to make the Calapan City a “green city” by 2031.

“Mula sa mga konsultasyon sa iba’t ibang sektor, ay nabalangkas ang nakikita nating nararapat na solusyon,” said Morillo.

“𝗦𝗮 𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝘆𝗼𝗻, 𝗶𝗽𝗮𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽𝗮𝗱 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗻 𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝗴-𝘂𝗻𝗹𝗮𝗱 𝗻𝗴 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗻𝘁𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗻𝗴𝘀𝗼𝗱 or 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆,” she added.

Morillo said that she will seek to balance economic progress and taking good care of the environment.

“Isang modelo ng kaunlaran na tinitimbang ang pangangailangang paunlarin ang ekonomiya habang pinapangalagaan ang kalikasan at kagalingan ng mamamayan,” she said.

“Isang kaunlarang magpapalakas sa kakayanan ng Lungsod na harapin ang mga sakuna at pandemya, magpapahilom at hindi mangwawasak sa kalikasan na siyang batayan ng kabuhayan at hanapbuhay ng ating mga kababayan,” she continued.

Morillo also said that her the “Green City has three pillars, namely: 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗵𝗮𝘆𝗮𝗻, 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮𝗻, and 𝗞𝗮𝗴𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻.