bicol.politics.com.ph

Gov. Alvarez meets with PNP-Palawan officials

0

Palawan Governor Jose Ch. Alvarez has welcomed officials of the Philippine National Police in the province.

The PNP contingent was led by PCol. Adonis Guzman.

“Malugod na pinaunlakan ni Palawan Governor Jose Ch. Alvarez ang pagbisita ng mga opisyal ng Philippine National Police (PNP)-Palawan Provincial Police Office na nakatalaga sa lalawigan ng Palawan para sa pagsisimula ng taong 2022,” said the Palawan Public Information Office.

“Ang naturang new year’s call na isinagawa ngayong araw, January 15, 2022 ay pinangunahan ni PCol. Adonis Guzman na siyang kasalukuyang Provincial Director ng PNP-Palawan,” it added.

Also present during the meeting were second district Board Member Ryan D. Maminta and third district Congressman Gil A. Acosta, Jr.

“Samantala, pagpapanatili ng seguridad at aktibong pagtugon sa regulasyon ng pamahalaan ang siyang naging sentro ng talakayan at usapin sa isinagawang pagtitipon ng mga kapulisan lalo na sa papalapit na #Halalan2022,” the PIO added.

ية ية شكـراً رسالة شكرا على رسالة رسالة ل ية خبر شكرا على الخبر ل ل ية شكرا على شكـراً شكرا على شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر ل ل خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على رسالة شكـراً ل خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على شكرا على شكـراً ل خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على ل رسالة ية شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً شكـراً شكـراً ل شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة ل خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً ل رسالة شكرا على شكرا على شكـراً ل خبر شكرا على الخبر شكـراً ل ل ية رسالة رسالة شكـراً ية ل شكـراً ل شكـراً شكـراً رسالة ية ية ية ل رسالة خبر شكرا على الخبر ل رسالة رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة خبر شكرا على الخبر ية شكـراً رسالة شكـراً شكرا على ل ية ية ية شكـراً شكرا على شكـراً شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على شكرا على شكـراً ية رسالة رسالة شكرا على ل رسالة شكرا على شكـراً شكرا على شكـراً شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً ل شكرا على رسالة شكـراً ل ل رسالة ية رسالة شكـراً خبر شكرا على الخبر ية شكـراً ية ية خبر شكرا على الخبر شكـراً ية خبر شكرا على الخبر شكـراً ل ية رسالة شكـراً خبر شكرا على الخبر ية رسالة ل ية شكرا على شكـراً شكـراً ل شكرا على خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر رسالة ية شكـراً شكرا على شكرا على شكـراً ية رسالة ل رسالة شكرا على رسالة رسالة ية شكرا على رسالة خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ل خبر شكرا على الخبر شكـراً ل شكرا على رسالة شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر ية رسالة رسالة رسالة خبر شكرا على الخبر ية ية ل ية رسالة رسالة شكرا على ية رسالة شكرا على ل ل خبر شكرا على الخبر رسالة ل شكرا على رسالة شكرا على شكـراً رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على رسالة شكرا على ية شكرا على ل ية ية خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر رسالة رسالة رسالة ية ية شكـراً ل ل شكـراً رسالة ية شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ل ل خبر شكرا على الخبر شكـراً ية ل خبر شكرا على الخبر شكرا على ية ل خبر شكرا على الخبر رسالة ية رسالة رسالة شكرا على رسالة ل ية ية رسالة خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على ية ل رسالة رسالة ية شكرا على شكـراً ية ل رسالة شكـراً رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة خبر شكرا على الخبر شكرا على ل رسالة ية خبر شكرا على الخبر ل خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً شكـراً شكـراً شكرا على شكـراً رسالة رسالة شكـراً شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ل شكرا على رسالة شكرا على رسالة شكـراً ل شكـراً شكـراً ية ية شكـراً رسالة شكـراً ية ية رسالة خبر شكرا على الخبر شكـراً ل شكـراً شكـراً شكـراً ية شكـراً شكرا على شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر ل شكرا على رسالة ل شكـراً شكـراً ية شكـراً شكـراً رسالة خبر شكرا على الخبر ية شكرا على رسالة شكـراً شكـراً ية خبر شكرا على الخبر ية شكـراً خبر شكرا على الخبر ية رسالة شكرا على ية رسالة خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة ل خبر شكرا على الخبر ية شكرا على ل خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً ية شكـراً شكرا على شكـراً شكـراً ل ل رسالة شكرا على ية شكرا على شكـراً شكـراً شكـراً ل شكـراً ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على شكرا على ل رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً شكـراً شكرا على ية رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة ية شكـراً ل شكرا على شكـراً شكـراً رسالة ية ل ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على ل رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة ل ية ل خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً ية خبر شكرا على الخبر ل شكرا على ية خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية رسالة شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على ية شكرا على رسالة ية خبر شكرا على الخبر ل ية ل ية رسالة شكـراً شكرا على ية شكرا على خبر شكرا على الخبر ل شكـراً ل شكـراً شكرا على ل ل ل شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على شكرا على شكـراً ية رسالة شكـراً رسالة ل رسالة ية ل ل ية خبر شكرا على الخبر ل ل شكـراً ل رسالة شكرا على