bicol.politics.com.ph

Oriental Mindoro Rep. Leachon fetes one avid supporter

0

Oriental Mindoro Rep. Doy Leachon has lauded the commitment of one of his supporters who even documented the milestones in his life as a public official.

“Si Ate ASON.— Isang araw ay may lumapit sakin at may dala-dalang clear book. Pagbuklat ko ay talagang nagulat ako dahil bawat pangyayari sa buhay ko ay nakatala sa loob ng clearbook na iyon,” said Leacon.

The clearbook contains Leachon’s personal information as well as photographs, clippings and the highlights of his colorful political life.

“Hanggang sa sinusulat ko ito, di ako makapaniwala, napapaluha dahil parang may kurot sa puso ko ang aking naramdaman, na may tao pala talagang sumusubaybay sa bawat kilos ko at kasabay na nakikipagdiriwang sa bawat panalo ko. At kung karapat-dapat nga ba ako sa kanyang paghanga,” said Leachon.

“Siya si Ate Ason. Dating konsehala sa Brgy. Matulatula, Pola. Nagkita kami nung isang araw sa kanilang barangay, at pinakita niya sakin ang nasabing clearbook. Sabi niya ay Idol daw niya ako sa sebisyo-publiko pero sa totoo lang, wala naman ako sa posisyon ko ngayon para magawa ang lahat ng kanyang sinasabi kung walang mga taong katulad niya na naniniwala at nakakakita ng lahat ng pagsisikap ko at dahil doon, maraming maraming salamat Ate Ason,” he added.

The gubernatorial aspirant said that he can endure all the bashing as long as there are people like Ason who truly support him.

“Sabi ko tuloy sa sarili ko, kaya ko pa tumanggap ng daan-daang pangungutya sa mga nababasa dito sa social media at sa anumang batikos hangga’t may sa isang tao na kagaya ni Ate Ason na malaking inspirasyon sakin upang idiretso ang nasimulan na serbisyo sa bawat Mindoreño,”said Leachon.

“Pipilitin ko pa pong maging mas mabuting tao na nagmamahal sa Mindoreńo nang matapatan ko pa ang iyong paniniwala, Ate Ason,” he added.

ل شكـراً ل خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة شكرا على ية شكرا على ية شكـراً شكرا على ية خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على شكرا على شكـراً شكرا على ل ل شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على ية شكـراً خبر شكرا على الخبر شكـراً ية شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر ل ل خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على شكرا على شكرا على رسالة شكرا على شكرا على شكرا على ل ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على ل ية ية ية ية شكـراً شكـراً ية شكـراً شكرا على ل ية شكرا على شكرا على ية ل خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً ل رسالة رسالة ية خبر شكرا على الخبر ية شكـراً شكرا على رسالة ية رسالة رسالة ية ل شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ل شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة ل شكـراً ية شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر ية شكرا على شكـراً شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر رسالة ية خبر شكرا على الخبر ية ل خبر شكرا على الخبر ية ية شكرا على خبر شكرا على الخبر ل رسالة ل رسالة خبر شكرا على الخبر شكـراً رسالة شكرا على ل شكـراً ل شكـراً ية رسالة رسالة شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً ية خبر شكرا على الخبر شكرا على ل رسالة خبر شكرا على الخبر ية شكـراً شكرا على ية خبر شكرا على الخبر ل خبر شكرا على الخبر ل رسالة رسالة شكرا على ل رسالة شكـراً شكرا على ل ل ل شكرا على شكـراً ية شكـراً ل ية ل خبر شكرا على الخبر شكـراً ل خبر شكرا على الخبر شكـراً ل ية ية ية ية شكـراً ية ل شكرا على ية شكرا على رسالة ية شكرا على ية شكـراً ية ل خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على شكـراً شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة شكرا على خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً شكـراً شكرا على شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكـراً ل شكرا على ية ية شكرا على رسالة ل شكـراً شكرا على ية خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكـراً رسالة رسالة خبر شكرا على الخبر شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر شكـراً ل ية رسالة ية ل ية رسالة شكرا على شكـراً شكـراً ل ل ل شكرا على رسالة شكرا على رسالة شكـراً شكرا على ية ل شكرا على شكرا على شكرا على رسالة ية ل شكرا على شكرا على رسالة شكرا على ل ية ية ية شكرا على ل ية شكـراً خبر شكرا على الخبر رسالة خبر شكرا على الخبر ل ية شكرا على ية ية خبر شكرا على الخبر ية ل شكـراً ية ية خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ل رسالة خبر شكرا على الخبر ية ل رسالة ية ل ل شكرا على ل شكـراً رسالة ية خبر شكرا على الخبر ل رسالة ية شكرا على ية خبر شكرا على الخبر ية شكـراً شكرا على رسالة شكـراً ل ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية شكرا على خبر شكرا على الخبر ية ل شكرا على رسالة رسالة ل رسالة خبر شكرا على الخبر ية شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على شكـراً شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكـراً ل شكـراً ل ل خبر شكرا على الخبر ل رسالة ية شكـراً ل شكـراً ية شكرا على رسالة خبر شكرا على الخبر شكرا على شكرا على ية رسالة شكـراً شكـراً ل خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة ل شكـراً ل رسالة رسالة شكـراً ل رسالة شكرا على شكرا على شكـراً شكرا على ل ية خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً شكـراً رسالة ل شكـراً شكرا على شكـراً شكـراً رسالة شكرا على شكـراً رسالة ية شكـراً ل شكـراً شكرا على شكـراً ية شكـراً خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة ية شكـراً خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ل ية رسالة رسالة ل شكرا على خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر رسالة شكـراً رسالة شكرا على شكـراً خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر رسالة شكرا على شكـراً ية ية خبر شكرا على الخبر ية خبر شكرا على الخبر شكرا على رسالة شكرا على رسالة رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة خبر شكرا على الخبر رسالة خبر شكرا على الخبر خبر شكرا على الخبر ية ل رسالة ل شكـراً شكرا على ل ية شكـراً ية شكرا على شكرا على شكرا على ية شكرا على رسالة ل رسالة شكرا على ية ية رسالة شكـراً ية ية ل ية شكرا على ل خبر شكرا على الخبر ل شكـراً خبر شكرا على الخبر ية ية شكرا على ية شكـراً ية شكـراً رسالة خبر شكرا على الخبر شكرا على خبر شكرا على الخبر