bicol.politics.com.ph

Naga had a watery start to the year, says Mayor Nelson Legacion

0 28

Naga City was drenched on the first day of 2021 because of rains.

Other parts of the city were also flooded.

This was why Mayor Nelson Legacion spent the first day of the year checking on the affected areas.

In a Facebook post, Legacion said he visited the affected areas with Engineer Rigor Ardeza to check on the damage and address the problems.

He vowed to continue looking for solutions to the flooding probelm in Naga.

Rain or shine, holiday or not, the mayor is ready to work!

“SERVICIO NGONIAN NA ENERO UNO

Duwang aldaw na pong mayong huraw an pag-uran sa satuyang Ciudad na nagkawsa nin pagbaha sa ibang mga komunidad. Sinabat niato an bagong taon nin mauran.

Kaya ngonian na aldaw, binisita niato an mga apektadong lugar kaiba si Engr. Rigor Ardeza para aramon an kamugtakan kan water level asin para matawan ini nin tulos na aksyon ta ngaring dae na makadanyos pa.

Padagos po an paghanap tang solusyon ta ngaring maresolberan an haloy ta nang problema sa baha. Laoman po nindo na dae kita mapundo hasta an ini matawan nin maninigong aksyon.

Dios marhay na aldaw po sato gabos! Pirming magin likay!” Legacion posted.