bicol.politics.com.ph

Gov. Dolor prays for Oriental Mindoro

0

Oriental Mindoro Humerlito Dolor is asking Mindorenos to pray for the province amid the onslaught of supertyphoon Rolly.

“DIYOS na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami na sa mahabang panahon ay naging kasama Ka namin sa aming paglalakbay bilang isang lalawigan. Biniyayaan Mo kami ng matabang lupa, mga yamang-tubig na sagana at mga mabubuting mamamayan,” Dolor said.

“Sa panahong ito ng pagsubok na dala ng inang-kalikasan, iniaalay po namin sa Iyo ang aming lalawigan ng Oriental Mindoro, at ang buong bansa. Kalingain Mo po at ingatan ang bawat isa, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Ipadala Mo po ang mga angel sa langit upang kami ay ipagsanggalang sa anumang panganib at sakuna. Iunat mo po ang Iyong mga kamay upang lukuban ng kaligtasan at pagasa kaming ngayon ay lubos na nangangailangan,” he added.

Dolor also prayed for guidance, especially those who are at the frontlines serving the public amid the challenging time.

“Gabayan Mo din po ang mga taong ngayon ay gumaganap sa kanilang mga tungkulin upang makapag-lingkod sa mga mamamayan. Ingatan Mo po ang kanilang buhay at bigyan ng ibayong lakas,” he said.

“Nawa po pagkatapos ng lahat ng ito ay kagyat na makabangon ang aming lalawigan at lalong mapalawig pa ang aming pananampalataya sa Iyo, aming Diyos, ngayon at magpakailanman,” he added.