bicol.politics.com.ph

Palawan Board Member wants SP session held in Filipino

0

A Palawan Board Member wants the session of the Sangguniang Panlalawigan to be conducted in Filipino language at least once a month.

Board Member Ryan Maminta is pushing to hold the SP regular session in Filipino language every last Tuesday of the month.

“Ang kahalagahan ng kautusan kapag napagtibay ay upang maitaguyod natin ang layunin ng pagkakaroon ng pambansang wika sa kumonikasyon dahil naniniwala tayo na ang wika ay siyang mabisang paraan upang maipahayag ang mga kaisipan at mithiin ng bayan,” said the official.

He also encouraged the Sangguniang Bayan and Barangay in the province to follow suit in order to enrich the Filipino language in the province.

“Samantala, ang resolusyon ay isa sa paraan ng Sangguniang Panlalawigan upang makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika na kung saan ang tema ay nakasentro sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa kinakaharap na pandemya,” said the Capitol.

“Isa sa mahalagang mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang itaguyod ang pagpapalaganap ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang pinakamabisang midyum o paraan sa pagkakaroon ng kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan,” it added.