bicol.politics.com.ph

Palawan SP opposes divorce bill filed at Senate

0 458

The Palawan Sangguniang Panlalawigan (SP) has expressed its opposition regarding the institutionalization of divorce in the country.

The Palawan SP approved two resolutions regarding the matter during their 14th regular session.

These are Resolution No. 14663-19 authored by Board Member Cesareo Benedito and Resolution No. 14671-19 by Board Member Maria Angela Sabando.

Sabando expressed her opposition against divorce during her Privilege Hour speech.

“Nakapanlulumong sitwasyon ang diborsyo para sa indibiduwal, maging magulang man, asawa o anak dahil ang pamilya ang siyang sandigan ng bawat tao. Sa dami ng dinaranas na hamon sa buhay lalo na sa kasalukayang henerasyon, ang pamilya sana ang matatag na pundasyon ng kanyang pagkatao,” said Board Member Sabando.

“Sa isiniwalat ni Gng. Fenny Tatad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang bahagdan ng diborsyo sa Estados Unidos ay tumaas mula 17% noong 1930 hanggang 60% noong 1990. Mahigit sa kalahati ng mga kabataang may malubhang problema ay nagmula sa diborsyadong magulang, higit na porsiyento ng pagkamatay sa mga kabataan ay nagmula sa diborsyadong magulang at mas mataas na bilang ng dropouts at may mababang grado ay mga batang nagdanas ng diborsyo ang mga magulang” added Sabando.

Sabando also said that divorce will affect the sanctity of marriage in the country and will make it easier for couples to back out from the vows to be together til death.

“Bilang mga mambabatas, ang debate natin ay nararapat nakatuon sa pagpapatatag ng pamilyang Pilipino at hindi sa kung paano lulusawin o buwagin ito. Sa Artikulo XV ng Konstitusyon Seksyon I, kinikilala ng estado ang pamilyang Pilipino na pundasyon ng bansa kaya dapat patatagin ang kaisahan ng pamilyang Pilipino at aktibong itaguyod ng lubos ang pag-unlad nito,” said Board Member Sabando.