bicol.politics.com.ph

Palawan gov’t wants accurate data on province’s protected areas

0

The Palawan Provincial Board has requested the province’s council for sustainable development to provide for an accurate data on core zones or protected areas.

Board Member Eduardo Modesto said that data available are most of the time inaccurate as the boundaries of these core zones change.

Because of this, Board Member Rodriguez has requested the Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) to provide accurate data.

The council asked the data on all core zones in lands and seas.

“Ang core zones ay ang mga lokasyon na pinamamahayan o pinaglalagyan ng iba’t ibang species na kinakailangang protektahan at hindi pwedeng gambalain ng mga tao,” said the province.

“Ngunit ayon sa naturang resolusyon, dahil sa pagdagsa ng mga dayuhan at turista sa lalawigan ay maaaring manganib ang mga core zone na ito dahil sa pagtatayo ng mga imprastraktura at iba pang mga gawain na para sa ika-uunlad ng lalawigan,” it added.

The province said that such data will be used as a guide for local governments as well as for the implementation of various programs.

“Samakatuwid, ang hinihinging datos ng resolusyong ito ay hindi lamang magsisilbing gabay sa mga local government units na may pinangangalagaang core zones, kundi makakatulong din ito sa implementasyon ng lokal na pamahalaan ng mga batas na magbabantay ng mga halaman at mga hayop na nasasakupan ng mga core zones laban sa pananamantala at pag-aabuso,” said the province.

Meanwhile, the Provincial Council also invited the PCSD officials to attend one of its sessions.