bicol.politics.com.ph

Palawan gov’t holds training workshop on effective supervising for employees

0 528

The provincial government of Palawan has recently conducted a Supervisory Development Course Tract 3 Training Workshop for employees with salary grade 18 and above recently.

“Ang Supervisory Development Course Tract 3 Training Workshop ay pinangasiwaan ng Civil Service Commission sa pakikipagtulungan ng Human Resource Management Office ng pamahalaang panlalawigan na pinamumunuan ni Gng. Lucy V. Paredes” the province said.

It added that the training was part of the Supervisory Development Course Tract I and 2 series held in 2014 which focused on “mentoring” and “coaching.” The Tract 3, meanwhile, centered on effective supervising.

Civil Service Commission Field Office-Palawan Regional Field Director II Marissa Barba served as the speaker and trainer during the event.

“Ayon sa kanya ‘ang pagiging isang “empowered leader’ ay makatutulong upang mas maging epektibong pinuno o superbisor sa isang tanggapan. Ngunit dapat ang kaniyang istilo ng pamununo ay liberal at bukas sa pagbabago upang ito ang mag-udyok sa mga pinamamahalaang kawani na lumitaw ang kanilang kaalaman at galing sa pagtatrabaho,” the provincial government said.

During the last day of training, the participants showed their presentation skills using PowerPoint Presentation.

“Ang actual demonstration ay bukas sa kritisismo ng mga kapwa partisipante. Ito ang pinakamabigat na bahagi ng pagsasanay dahil dito nasusukat at nasusubok ang kakayanan ng presentor. Karaniwang napupuna ang mga maling paraan na nakagawian partikular sa istilo ng pananalita. Naging makabuluhan at masaya ang palitan ng mga komentaryo at opinyon sa aktibidad na ito,” the province said.