bicol.politics.com.ph

What’s up with all these earthquakes, wonders Naujan Mayor Mark Marcos

0 376

Naujan Mayor Mark Marcos can’t help but wonder why the earth has been shaking so much lately.

Marcos said that he had experienced successive earthquakes, which had startled him awake.

He said the temblors left his bed shaking and disrupted his sleep.

This was hard for him as he finds it hard to go to sleep again.

Can somebody explain these earthshaking events?

“LUMINDOL NA NG LUMINDOL — Talaga naman nga, parang Talong na Inaraw-araw itong mga lindol na nararanasan natin ngay-on. Kasarapan pa naman ng tulog ‘pag nadale. Ah, ah kalalakas pa naman ng ugoy. Ay pag garneng naidad pa namang tulad ko ay pahirapan na uling magsundo ng tulog pag naalimpungatan. Yung mga paa ng higaan nami’y parang nababakli na eh sa halos sunod-sunod na lindol. Ba’y ga kaya ganito ang mga nangyayari ngay-on ano? — ATTY. MARK NAVARRO MARCOS,” Marcos posted.